• خانه مادر و کودک؛
    خانه‌ای از مهر

  • خانه مادر و کودک؛
    خانه‌ای از مهر

  • خانه مادر و کودک؛
    خانه‌ای از مهر

درباره موسسه خیریه خانه مادر و کودک

موسسه خیریه خانه مادر و کودک در سال ۱۳۶۹ به همت جمعی از انسان‌های نیکوکار تشکیل شد. سرپرستیِ کودکان و خانواده‌های بازمانده از حوادث طبیعی و غیرمترقبه در سراسر کشور، از اهداف این موسسه است.
این مؤسسه نه تنها با بهره‌گیری از روش مادریاری و پدریاری، تأمین زندگی فرزندان بی‌سرپرست را در زادگاه خودشان بر عهده دارد، بلکه با اجرای طرح‌های بلندمدت فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی، در زمینه‌ی تحصیل، ایجاد اشتغال، تحکیم مبانی اخلاقی و شکوفاسازی استعداد و توانایی آنان نیز گام‌های مهمی برداشته است.